Odpowiedzialność prawna i zawodowa szefa magazynu oraz specjalisty bhp w obszarze bezpieczeństwa procesów składowania

2- dniowe warsztaty szkoleniowe dla każdego szefa magazynu i specjalisty z obszaru bhp

– przegląd kluczowych obszarów zachowania bezpieczeństwa w magazynie i zabezpieczenie personalnej odpowiedzialności za uchybienia; stan prawny: sierpień 2016

 

Odpowiedzialność prawna i zawodowa szefa magazynu oraz

specjalisty bhp w obszarze bezpieczeństwa procesów składowania

***warsztaty praktyków***

 

18-19 sierpnia 2016 r., Warszawa

 

PROGRAM WARSZTATÓW

 

DZIEŃ 1. Uwarunkowania prawne, sankcje i odpowiedzialność zarządcy

 

CZĘŚĆ I. Obowiązki szefa magazynu i specjalisty bhp w obszarze bezpieczeństwa obiektu – odpowiedzialność i konsekwencje uchybień w świetle legislacji

- wybrane zagadnienia:

 • Kluczowe dla każdego szefa magazynu i specjalisty bhp podstawy prawne - katalog aktów prawnych, obowiązkowe regulacje; stan prawny: sierpień 2016
 • Prawa i obowiązki pracowników w obszarze bhp - konsekwencje nieprzestrzegania praw i niewypełniania obowiązków dla pracodawcy i pracownika
 • Analiza ryzyka na stanowisku pracy i identyfikacja zagrożeń w obszarze składowania - procedura i jej newralgiczne elementy
 • Checklista: Wymagane dokumentacje, procedury i instrukcje wynikające z regulacji prawnych

CZĘŚĆ II. Właściwa organizacja pracy w procesach logistyki wewnątrzzakładowej – identyfikacja obszarów niebezpiecznych i podział odpowiedzialności za zdarzenia na magazynie

- wybrane zagadnienia:

 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (postępowanie, odpowiedzialność)
 • Budowa systemy pierwszej pomocy i zabezpieczania miejsca wypadku
 • Odpowiedzialność prawna osób kierujących pracownikami
 • Odpowiedzialność prawna i materialna pracowników
 • Delegowanie, nadzór i koordynacja przebiegu pracy - nad którymi procesami szef zawsze musi czuwać?

CZĘŚĆ III. Organizacja przestrzeni magazynu, procesu składowania, transportowania oraz przemieszczania ładunków – odpowiedzialność szefa za negatywny wpływ na pracowników i na otoczenie magazynu

- wybrane zagadnienia:

 • Wymagania minimalne i zasadnicze maszyn i urządzeń magazynowych stawiane przez dyrektywy maszynową i narzędziową
 • Oznakowanie przestrzeni magazynowej w zależności od jej rodzaju i spełnianych funkcji - kryteria poprawności
 • Zabezpieczenie przestrzeni stwarzających szczególne zagrożenie (działanie substancji chemicznych, strefy zagrożone wybuchem, hałas i drgania itp.) - minimalizowanie wpływu na pracowników i na otoczenie magazynu, możliwe konsekwencje zaniechań

CZĘŚĆ IV. Kontrole organów państwowych - sankcje i najczęściej stwierdzane uchybienia, kary nakładane na szefów magazynów

 • Urząd Dozoru Technicznego i Państwowa Straż pożarna
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Nakazy i zakazy użytkowania w podziale na obszary podlegające kontroli
 • Grzywny i zarzuty karne - najcięższe konsekwencje, jak ich unikać?

CZĘŚĆ V. Katalog typowych "bolączek" magazynu - wybrane przykłady, omówienie w świetle zagrożenia bezpieczeństwa i konsekwencji dla osób zarządzających przestrzenią magazynową

 

DZIEŃ 2. Warsztaty praktyczne: Kształtowanie bezpieczeństwa infrastruktury magazynu oraz bezpieczeństwa pracowników

 

CZĘŚĆ I. Drogi transportowe wewnątrzzakładowe – zastosowanie w praktyce normy PN-68/M-78010

 • Zaprojektowanie dróg transportowych oraz rozmieszczenie elementów mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu, zgodnie z wytycznymi projektowymi, przepisami i normami, rodzajem składowanych materiałów i dostępnym wyposażeniem, przepisami i zasadami BHP oraz PPOŻ
 • Weryfikacja przygotowanych planów, konsultacje z trenerem

CZĘŚĆ II. Wymagania minimalne i zasadnicze maszyn i urządzeń w magazynie – zastosowanie w praktyce dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE i narzędziowej 2009/104/WE

 • Ćwiczenia na bazie wybranych realizacji, studia przypadku
 • Analiza stanu bezpieczeństwa maszyn pod względem spełnienia wymagań minimalnych i zasadniczych
 • Rekomendacje rozwiązań technicznych prowadzących do spełnienia przez maszynę wymagań zasadniczych i minimalnych

CZĘŚĆ III. Analiza ryzyka zawodowego stanowisk pracy na magazynie – zastosowanie w praktyce metody RISC SCORE

 • Ćwiczenia na bazie wybranych realizacji, studia przypadku
 • Identyfikacja zagrożeń występujących na stanowiskach pracy
 • Szacowanie poziomów ryzyka
 • Rekomendacje działań korygujących celem minimalizacji poziomu ryzyka zawodowego

CZĘŚĆ IV. Regały magazynowe – eksploatacja, przeglądy, wymagania – zastosowanie w praktyce normy PN-EN 15635-2010

 • Ćwiczenia na bazie wybranych realizacji, studia przypadku
 • Zasady montażu
 • Przeglądy okresowe
 • Konieczność wycofania z użytkowania elementów konstrukcyjnych, osprzętu, palet

 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU WARSZTATÓW ››› 

 

Oferta: automatyka magazynowa, case study, centrum logistyczne, dystrybucja, logistyka, magazyn, magazynier, operator logistyczny, palety, regały, studia przypadków, system wms, wózek widłowy, wózki widłowe

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub w konfiguracji usługi. Polityka prywatności.